PRAVIDLÁ ŽABIATKA

 • Pred prvým kurzom je potrebné odovzdať vyplnenú prihlášku a lekárske potvrdenie PRIHLÁŠKA
 • Počas kurzu zodpovedá za dieťa rodič. Dieťa môže absolvovať kurz iba v sprievode rodiča alebo v sprievode rodičom poverenej dospelej osoby, ktorú musí rodič dôkladne oboznámiť s obsahom tejto prihlášky.
 • Dieťa nikdy nenechávame samé!!!
 • Na lekcie chodíme načas, minimálne 15-20 minút pred začatím lekcie. Po vstupe do priestorov sú všetky vstupujúce osoby povinné sa prezuť do čistých prezúviek, aj chodiace detičky. V priestoroch konania kurzu je riziko pošmyknutia, preto sa treba pohybovať so zvýšenou opatrnosťou.
 • Rodič je povinný si pred vstupom do bazéna dôkladne umyť celé telo mydlom, mamičky musia byť odlíčené a mať vypnuté vlasy. V prípade ponárania s dieťaťom je rodič povinný si umyť vlasy, alebo používať kúpaciu čiapku.
 • Rodič je povinný dôkladné umyť aj svoje dieťa.
 • Po použití WC alebo nočníka je potrebné sa pred vstupom do bazéna opäť osprchovať.
 • V bazéne musí mať každé dieťa jednorázové kúpacie plienky alebo plavky, ak sa už s istotou pýta na WC.
 • Plienky, poprípade plavky obliekame až po osprchovaní!!!
 • V prípade použitia nočníka, treba obsah vyliať do WC, nočník opláchnuť vodou a položiť na určené miesto.
 • V priebehu lekcie utierame noštek dieťaťku papierovými utierkami pripravenými pri bazéne a hodiť do zbernej nádoby.
 • V saune používame na sedenie čistý uterák, dieťa musí mať vždy plienku!!! Je zakázané nosiť potraviny do sauny.
 • Po saune sa osprchujeme, nakrémujeme a detičkám vysušíme ušká štvorčekmi buničiny zvinutej do ruličky.
 • Detičky kŕmime iba v priestoroch na to určených.
 • Kojíme kdekoľvek a kedykoľvek.
 • Do priestorov prevádzky je zakázané nosiť sklenné predmety!!!