CENNÍK

V cene kurzu je zahrnutých 8 výukových lekcií pre jedno dieťa a rodiča + 1 dospelý doprovod a vstup do sauny.

DARČEKOVÁ POUKÁŽKA

Máme v ponuke aj darcekové poukážky v hodnote minimálne jedného kurzu. POUKÁŽKA

Poplatok za kurz plávania musí byť uhradený najneskôr 7 dní pred začatím kurzu.Kurzovné môžete zaplatiť v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet:

SK1102000000002553240054 VÚB BANKA

.

STORNO POPLATKY:

1-3 dni pred začatím kurzu – 30% z ceny kurzovného
v deň začatia kurzu – 50% z ceny kurzovného
v dobe trvania kurzu – 70% z ceny kurzovného

Nárok na vrátenie kurzovného má rodič v prípade ak nemohol absolvovať kurz preukázateľne vinou prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny v čase konania kurzu.
Účastník kurzu je povinný oznámiť svoju neúčasť na lekcii telefonicky alebo formou SMS najneskôr v deň konania lekcie a to do 8.00 hod. ráno.

V prípade ak tak neurobí, nemá nárok na nahradenie lekcie.O čerpanie náhrad môže účastník kurzu požiadať osobne alebo telefonicky a vyčerpať si ich v termínoch určenými prevádzkovateľom, najneskôr do 2 mesiacov od skončenia kurzu. Po tomto termíne možnosť náhrady prepadá.V prípade vymeškania dohodnutej náhradnej lekcie, nie je možné ju opäť nahradiť!

Za vymeškané lekcie peniaze nevraciame!